mexico

mexico

waka02

waka02

motif 02

motif 02

germany men

germany men

Magic of Karpaty

Magic of Karpaty

Espiritu Lantio02

Espiritu Lantio02

regian irish

regian irish

BBQ

BBQ

Int women-photobooth-01

Int women-photobooth-01

Espiritu Lantio

Espiritu Lantio

File_000

File_000

Int women

Int women

West of Mabou

West of Mabou

ruth booth

ruth booth

Caribbean ass

Caribbean ass

dragon dance

dragon dance

West of Mabou-dance

West of Mabou-dance

o canada

o canada

bag pipe

bag pipe

Filipino singer

Filipino singer

open ceremony

open ceremony

Sav McBean

Sav McBean

Yallah Habbibi

Yallah Habbibi

waka

waka

IMG_1898

IMG_1898

IMG_1900

IMG_1900

IMG_1896

IMG_1896

IMG_1890

IMG_1890

IMG_1889

IMG_1889

IMG_1883

IMG_1883

IMG_1873

IMG_1873

IMG_1880

IMG_1880

IMG_1871

IMG_1871

IMG_1863

IMG_1863

IMG_1849

IMG_1849

IMG_1865

IMG_1865

IMG_1852

IMG_1852

IMG_1825

IMG_1825

IMG_1844

IMG_1844

IMG_1841

IMG_1841

IMG_1837

IMG_1837

IMG_1830

IMG_1830

IMG_1813

IMG_1813

IMG_1819

IMG_1819

IMG_1812

IMG_1812

IMG_1808

IMG_1808

IMG_1805

IMG_1805

IMG_1801

IMG_1801

IMG_1795

IMG_1795

IMG_1798

IMG_1798

IMG_1793

IMG_1793

IMG_1792

IMG_1792

IMG_1791

IMG_1791

IMG_1767

IMG_1767

IMG_1788

IMG_1788

IMG_1787

IMG_1787

IMG_1778

IMG_1778

IMG_1988

IMG_1988

IMG_1979

IMG_1979

IMG_1975

IMG_1975

IMG_1969

IMG_1969

IMG_1958

IMG_1958

IMG_1956

IMG_1956

IMG_1920

IMG_1920

IMG_1934

IMG_1934

IMG_1933

IMG_1933

IMG_1935

IMG_1935

IMG_1943

IMG_1943

IMG_1940

IMG_1940

IMG_1916

IMG_1916

IMG_1875

IMG_1875

IMG_1786

IMG_1786

IMG_1815

IMG_1815

A-Praize

A-Praize

Ya La Habibi

Ya La Habibi

Maria from the Mexican Community

Maria from the Mexican Community

Irish performers

Irish performers

Bracelets

Bracelets

Liberian Community

Liberian Community

Philippines Booth!

Philippines Booth!

Latin Dances!

Latin Dances!

Mexican Community Booth

Mexican Community Booth

Performer on Stage

Performer on Stage

Prince Niah

Prince Niah

Performers at Motif

Performers at Motif

Dancing and singing at Motif!

Dancing and singing at Motif!

Having fun on stage!

Having fun on stage!

Desperate for Haggis

Desperate for Haggis

Nadia - Magic of Karpaty

Nadia - Magic of Karpaty

Motif booths and visitors

Motif booths and visitors

Performers 2013

Performers 2013

Filipino Community of Moose Jaw

Filipino Community of Moose Jaw

Inyamamare Dance Group

Inyamamare Dance Group

Alma Dance Group - Colombia

Alma Dance Group - Colombia

Regina Bhangra Group

Regina Bhangra Group

Alma Dance Group - Mexico

Alma Dance Group - Mexico